Norra Skogsklubben

Klubben för alla som på ett eller annat sätt håller på med skog eller träd, växter eller djur, massa eller papper, stockar eller brädor, bord eller stolar!

En mötesplats för folk som har intressen inom skogsbruk eller skogsindustri - vare sig du bor i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands eller Jämtlands län!

Välkommen som medlem!

Vill du träffa gamla bekanta, göra nya bekantskaper och samtidigt hålla dig väl informerad om vad som händer inom forskning, i praktiskt skogsbruk samt inom såg- och träbranscherna? Bli då medlem i klubben och delta i vår Höstexkursion och i tillställningarna på Skogens Dag!

Årsavgiften är 150 kr – arrangemangen är sedan kostnadsfria!

Så blir du medlem i Norra skogsklubben
För att bli medlem betalar du 150 kr till postgiro 22 77 72-1. Glöm inte att uppge namn och postadress!

Vill du ha mer information – kontakta Elisabet Andersson:
Telefon: 090-15 83 17
E-post:elisabet.andersson@skogsstyrelsen.se