Höstexkursion

Samma tema som togs upp på Skogens dag brukar tas upp ur ett mer praktiskt perspektiv på Höstexkursionen. Vi besöker olika objekt, tex skogsbestånd eller företag och den aktuella markägaren/företaget presenterar fakta och vi diskuterar aktuella frågor på plats.

Exkursionen är kostnadsfri och exkursionsvärdar/Norra Skogskubben står oftast för busstransport, kaffe och lunch under dagen. Det enda du behöver göra är att betala medlemsavgiften och att anmäla att du vill delta.

Höstexkursion 2015

Skogforsk - en aktör i utvecklingsarbete för skogsbruket i norr

Utan forskning och utveckling skulle skogsbruket inte vara särskilt effektivt och konkurrenskraftigt. Mycket av resultatet från detta arbete tar vi för givet, men det ligger omfattande och avancerad verksamhet bakom de landvinningar som hela tiden görs. En hel del av det som är till särskild nytta för skogsbruket i norr görs av forskare vid Skogforsks station i Sävar. Detta tar vi avstamp i under årets Höstexkurstion.

Anmälan till dagen görs senast tisdag den 10 september till skogsklubbens sekreterare Clas Fries. I första hand via webbplatsen eller per epost clas.fries@skogsstyrelsen.se. Annars med brev eller telefon (postadress: Skogsstyrelsen, Box 284, 90106 Umeå; tel. 070-606 83 03).

Maxantal deltagare är 70 personer. Läs programmet och anmäl dig till arrangemanget via vår webbplats!

Program 2015

Anmäl dig här