Skogens dag 25 februari 2016

Norra Skogsklubben och Mera Skog inbjuder till Skogens dag
25 februari 2016 på temat "Skogspolitik i omdaning - dagsläge och framtid"

Skogspolitik berör alla som är intresserade av skog och skogsbruk. Idag pågår flera politiska processer som har betydelse för hur alla anspråk på skogen ska balanseras. I Sverige har arbetet i det nationella skogspro­grammet nyligen kommit igång. Vad kommer det att innehålla och vilken betydelse kommer det att få? Och hur självständig skogspolitik kommer Sverige att kunna föra? Inom EU ser medlemsländerna olika på skogens funktion. Globalt uppmärksammas skogens roll för klimatet liksom för fattigdomsbekämpning allt mer. Det framgick bland annat av klimatmötet i Paris. Vid Skogens Dag beskrivs skogspolitiken från ett brett perspek­tiv. Olika processer och initiativ presenteras. Dessutom ger några intressenter och forskningen sin syn på skogspolitiken. Den nyligen genomförda SKA 15 ger svar på frågan om hur långt den inhemska skogsråvaran räcker och skogen kan utvecklas. Välkommen med din anmälan! Och var med och hylla Skogs-Oskar 2015!

Plats: P-O Bäckströms sal (Aulan), Skogshögskolan (SLU) i Umeå.
>> Läs hela programmet

Anmälan om deltagande vid Skogens Dag 2015 görs till Clas Fries - tillhanda senast söndag 21/2. Anmäl helst med epost: clas.fries@skogsstyrelsen.se eller här på webben. (Alternativt till Clas Fries, Skogsstyrelsen, Box 284, 901 06 Umeå eller på telefon: 090-15 83 14.)

Anmälan

Det är dags att betala 2016 års avgift för Norra Skogsklubben, 150 kr. Information om att betala årsavgiften kommer endast på detta sätt, i samband med inbjudan till Skogens Dag. Avgiften bör betalas i god tid innan Skogens Dag på plusgiro 22 77 72-1. Medlemskap gör att du fritt deltar på Skogens Dag 2016 och Höstexkursionen 2016. Ange namn och epostadress vid betalning.