Skogens dag 27 februari 2014

Norra Skogsklubben och Mera Skog inbjuder till Skogens dag
27 februari 2014 på temat "I stormarnas spår"

Norra Sverige drabbades i slutet av förra året av två svåra stormar, Hilde i november och Ivar i december. Sammanlagt fälldes omkring 10 miljoner m 3 sk. Den slutliga uppskattningen är i dagläget inte klar. Stormar som skadar stora mängder skog förknippas ofta med södra Sverige, men hur kom det sig att vi fick två svåra stormar i norr? Var slog stormarna till och vilken skog drabbades? Risken för skadeinsekter? Hur röjer man upp efter så stora skador och vilka slutsatser om skogsskötseln ska vi dra? Kom på Skogens Dag och få svar på frågorna. Och var med och hylla Skogens Oskar 2013!

Plats: P-O Bäckströms sal (Aulan), Skogshögskolan (SLU) i Umeå.
>> Läs hela programmet

Anmälan om deltagande vid Skogens Dag 2014 görs till Clas Fries - tillhanda senast fredag 21/2. Anmäl helst med epost: clas.fries@skogsstyrelsen.se eller här på webben. (Alternativt till Clas Fries, Skogsstyrelsen, Box 284, 901 06 Umeå eller på telefon: 090-15 83 14.)

Anmälan

Det är dags att betala 2014 års avgift för Norra Skogsklubben, 150 kr. Information om att betala årsavgiften kommer endast på detta sätt, i samband med inbjudan till Skogens Dag. Avgiften bör betalas i god tid innan Skogens Dag på plusgiro 22 77 72-1. Medlemskap gör att du fritt deltar på Skogens Dag 2014 och Höstexkursionen 2014. Ange namn vid betalning.