Styrelse

Ordförande
Ann-Britt Edfast

Elisabet Andersson, sekreterare
Stefan Holmberg, kassör

Övriga ledamöter
Jonas Arvidsson
Jörgen Näslund
Anders Ringsell
Morgen Yngvesson
Tommy Karlsson
Erik Valinger
Hans Winsa
Bengt Andersson Gull
Per Johansson
Ann-Britt Edfast
Sveaskog
annbritt.edfast@sveaskog.se
Tel
Mobil