Skogens dag 10 februari 2015

Norra Skogsklubben och Mera Skog inbjuder till Skogens dag
10 februari 2015 på temat "Den finska skogsnäringen – var står våra grannar i öst?"

I många skogliga sammanhang brukar Finland och Sverige liknas vid varandra. Vi är antagligen de två länder i världen som har det mest utvecklade skogsbruket. Tillsammans med en konkurrenskraftig industri har skogsnäringen stor betydelse för våra länders ekonomi och välstånd. Men vad vet vi om den finska skogsnäringen? Hur hanterar Finland skogens miljöfrågor? Hur växer skogen på alla dikade torvmarker och är det sant att en skogsägare kan få röjningsbidrag? Finns det skogsägare-föreningar och vad är Skogscentralen egentligen för något? Vad kommer den nyligen antagna skogslagen med mycket radikala inslag (med svenska mått mätt) att innebära? Detta och mer därtill handlar Skogens Dag om! Välkommen med din anmälan! Och var med och hylla Skogs-Oskar 2014!

Plats: P-O Bäckströms sal (Aulan), Skogshögskolan (SLU) i Umeå.
>> Läs hela programmet

Anmälan om deltagande vid Skogens Dag 2015 görs till Clas Fries - tillhanda senast tisdag 3/2. Anmäl helst med epost: clas.fries@skogsstyrelsen.se eller här på webben. (Alternativt till Clas Fries, Skogsstyrelsen, Box 284, 901 06 Umeå eller på telefon: 090-15 83 14.)

Anmälan

Det är dags att betala 2015 års avgift för Norra Skogsklubben, 150 kr. Information om att betala årsavgiften kommer endast på detta sätt, i samband med inbjudan till Skogens Dag. Avgiften bör betalas i god tid innan Skogens Dag på plusgiro 22 77 72-1. Medlemskap gör att du fritt deltar på Skogens Dag 2015 och Höstexkursionen 2015. Ange namn, postadress ochepostadress vid betalning.

i backspegeln - Skogens dag 2015

Mera Skog i Västerbottens utmärkelse Skogens Oskar utdelades till Bengt Johansson, tidigare rektor vid skogsbruksskolan i Burträsk. Läs mer på Mera Skog i Västerbottens webbplats.

Presentationer från Skogens Dag 2015
Metsähallitus skogsbruk - Korhonen
Metsähalliyus - Tore Högnäs
Skogscertifiering enligt finska modellen - Korhonen
Wik-Portin Statistik
Wik-Portin Politik