Skogens dag 11 februari 2011

Norra Skogsklubben och Mera Skog inbjuder till Skogens dag
Framtidens älgstam: Kan ny förvaltning ge bättre balans mellan olika intressen?

Den lämpliga avvägningen mellan storlek och sammansättning på älgstammen och skogsproduktionen har debatterats i minst hundra år. På senare tid har också älgens och andra växtätares mer allmänna vegetationspåverkan uppmärksammats, som betets effekter på sälg, asp och rönn.

Under Skogens Dag 2011 har Norra Skogsklubben ambitionen att belysa älgens värde och älgbetets effekter på skogsproduktionen. Förvaltning av viltstammar i teori och praktik kommer att tas upp, med särskild inriktning mot hur den nya älgförvaltningen ska gå till. Skogsstyrelsen presenterar möjligheterna att med skogsvårdslagens hjälp bidra till att minska älgskadeproblematiken. Skogens Dag avslutas med en traditionell paneldiskussion.

Plats: SLU, skogis,
Lokal: P-O Bäckströms Aula
Anmälan skickas senast 4 februari till Clas Fries

Program

I backspegeln - Skogens dag 2011

Mera Skog i Västerbottens utmärkelse Skogens Oskar utdelades till Hans Eliasson, delägare i Cranab i Vindeln. Läs mer på Mera Skog i Västerbottens webbplats.

Tyvärr uteblev ett par föreläsare på grund av väderproblem i Mellanssverige, vilket innebar att deras flyg ställdes in. Med hjälp av mobiltelfoner och epost till kontaktpersoner i Umeå som kunde rycka in som vikarier, gick det trots allt riktigt bra ändå.

Presentationer från Skogens Dag 2011

Tillbaka